• ĐỒNG HỒ CAO CẤP MINH HÒA
1 2 3
  • CÚT NỐI ỐNG MỀM

Đặc Điểm kỹ thuật

Cút, nối ống mềm

Áp lực làm việc Max. 16 bar 

Nhiệt độ làm việc Max. 120oC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI ĐỒNG

THIẾT BỊ VAN VÒI

MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA
CÔNG TY MINH HÒA