• ĐỒNG HỒ CAO CẤP MINH HÒA
1 2 3
  • NỐI NHANH ỐNG MỀM

Đặc Điểm kỹ thuật

Nối nhanh ống mềm

Đường ren tiêu chuẩn BS 

Áp lực làm việc Max. 16 bar 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI ĐỒNG

THIẾT BỊ VAN VÒI

MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA
CÔNG TY MINH HÒA