• ĐỒNG HỒ CAO CẤP MINH HÒA
1 2 3
  • REN NGOÀI

Đặc Điểm kỹ thuật

Ren ngoài 

Dùng làm cốt phụ tùng PPR, PVC 

Đường ren tiêu chuẩn BS 

Áp lực làm việc Max. 16 bar 

Nhiệt độ làm việc Max. 120o

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI ĐỒNG

THIẾT BỊ VAN VÒI

MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA
CÔNG TY MINH HÒA