• ĐỒNG HỒ CAO CẤP MINH HÒA
1 2 3
  • TÊ ĐỒNG REN NGOÀI

Đặc Điểm kỹ thuật

Tê đồng nối ren ngoài, nối ren.

Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-2994

Áp lực làm việc Max. 16 bar 

Nhiệt độ làm việc Max. 120o

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI ĐỒNG

THIẾT BỊ VAN VÒI

MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA
CÔNG TY MINH HÒA