• ĐỒNG HỒ CAO CẤP MINH HÒA
1 2 3
  • Van bướm tay gạt

Sản phẩm van gang chất lượng cao từ Trung Quốc.

Sản xuất từ vật liệu: DI, CI

Sử dụng ở nhiệt độ thường , có thể dùng trong hệ thống nước và dầu

Ưu điểm sản phẩm
Tay cầm dễ vận hành

Đóng mở kín khít, không gây thất thoát

 

 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Style number Kích cỡ
 
L PN 1.0 MPa PN 1.6 Mpa PN 2.5 Mpa H H1
D1 N-ød D1  N-ød D1 N-ød    
  50 43 125 4-ø18 125 4-ø18 125 4-ø18 340 255
  65 46 145 4-ø18 145 4-ø18 145 4-ø18 370 280
  80 49 160 4-ø18 160 4-ø18 145 4-ø18 385 285
  100 56 180 4-ø18 180 4-ø18 190 4-ø22 430 310
  120 64 210 4-ø18 210 4-ø18 220 4-ø26 440 310
  150 70 240 4-ø23 240 4-ø22 250 4-ø26 475 315
  200 71 295 4-ø23 295 4-ø22 310 4-ø26 590 380
  250 71 295 4-ø23 355 4-ø26 370 4-ø30 710 460
  300 83 400 4-ø23 410 4-ø26 430 4-ø30 725 475
  350 92 460 4-ø23 470 4-ø26 490 4-ø26 830 510
  400 102 515 4-ø25 525 4-ø30 550 4-ø33 900 550
  450 114 565 4-ø25 585 4-ø30 600 4-ø36 970 590
  500 127 620 4-ø25 650 4-ø33 660 4-ø36 1030 610
  600 154 725 4-ø30 770 4-ø36 770 4-ø39 1150 660
  700 165 840 4-ø30 840 4-ø36 875 4-ø39 1220 730
  800 190 950 4-ø34 950 4-ø39 1090 4-ø48 1480 930ø
  1000 216 1160 4-ø34 1170 4ø42 1210 4-ø56 1600 1020
  1200 254 1280 4-ø41 1390 4-ø52 1420 4-ø56 1902 1050
                     
                     
                     
                     
                     

ø

 

PN 2.5

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI ĐỒNG

THIẾT BỊ VAN VÒI

MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA
CÔNG TY MINH HÒA