• ĐỒNG HỒ CAO CẤP MINH HÒA
1 2 3
  • VAN MỘT CHIỀU SCI, MẶT BÍCH

- Thân van bằng gang, sơn phủ EPOXY
- T/chuẩn mặt bích JIS 10K & BS 10K 
- Áp lực làm việc lớn nhất  10kg/cm2
- Nhiệt độ làm việc max 1200 C
- Sử dụng cho nước.

THông số kĩ thuật
                   
40 190 5 3 7/8 2 7/8 5/8 4 11/16 1/16 5/8
50 230 6 4 3/4 3 5/8 3/4 4 3/4 1/16 5/8
65 216 7 5 1/2 4 1/8 3/4 4 7/8 1/16 5/8
80 241 7 1/2 6 5 3/4 4 15/16 1/16 5/8
100 292 9 7 1/2 6 3/16 3/4 8 15/16 1/16 5/8
150 365 11 9 1/2 8 1/2 7/8 8 1 1/8 1/16 7/8
200 495 13 1/2 11 3/4 10 5/8 7/8 8 1 1/8 1/16 3/4
250 622 16 14/14 12 3/4 1 8 1 1/8 1/16 7/8
300 698 19 17 15 1 12 1 3/16 1/16 7/8
350 787 21 18 3/4 1 12 1 3/16 1/16 1/16 7/8
400 914 23 1/2 21 1/4 18 1/2 1 1/8 12 1 3/8   1 1
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI ĐỒNG

THIẾT BỊ VAN VÒI

MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA
CÔNG TY MINH HÒA