0984 04 1950
Thành tựu

2017

2017

Minh Hòa- Đạt thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi tiếng Châu Á, Thái Bình Dương năm 2017

2015

2015

Minh Hòa – Giải thưởng Logo và Slogan ấn tượng năm 2015

2012

2012

Minh Hòa - Cúp nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2012

2010

2010

Minh Hòa - Cúp Doanh Nghiệp Việt Nam vàng năm 2010

2008

2008

Minh Hòa - Chứng nhận cúp vàng ISO 2008

Hotline
0984 04 1950