0984 04 1950
Tin tuyển dụng

MINH HÒA TUYỂN DỤNG 01 NAM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA ĐANG MỞ RỘNG SẢN XUẤT NÊN CẦN TUYỂN THÊM CÁC VỊ TRÍ CHO NĂM 2023.

MINH HÒA TUYỂN DỤNG 03 NAM NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA ĐANG MỞ RỘNG SẢN XUẤT NÊN CẦN TUYỂN THÊM CÁC VỊ TRÍ CHO NĂM 2022

Hotline
0984 04 1950