0984 04 1950
Tin tuyển dụng

Tuyển dụng lao động lắp ráp mùa vụ

Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa cần tuyển dụng lao động lắp ráp mùa vụ với chi tiết như sau:

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa cần tuyển nhân viên kinh doanh xuất khẩu với chi tiết như sau:

Hotline
0984 04 1950