0

Măng sông đồng

9,600VNĐ24,000VNĐ

Xóa

Thông tin bổ sung

Size

DN10-L23mm, DN15-L21,5mm, DN15-L25mm, DN15-L29mm, DN15-L29mm MH (Hàng dày), DN20-L23mm, DN20-L30mm